THSK'nın Ölüm Belgesi ve Adli Nöbetler Hakkında Genel Yazısı
22 Eylül 2016, Perşembe

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu(THSK), Ölüm Belgesi ve Adli Nöbetler yazısı yayınladı. Yazıda, ölüm belgesi verecek kurumlar ve hekimlere yönelik düzenleme yer alıyor. 

THSK’nun yazısında, mesai saatleri içerisinde ölüm belgesinin cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi tarafından, yoksa aile hekimi tarafından verileceği ifade edildi. 

Ölüm raporunun mesai saatleri dışında ise hak sağlığı müdürlüğü tarafından, belediye başkanı ve başkan yardımcıları hariç tüm belediye hekimleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri ile aile hekimlerinin dahil edildiği aylık nöbet planı ile yürütüleceği kaydedildi. 

Nöbetlerin icap nöbeti olarak tutulmasının esas olduğunun belirtildiği yazıda, halk sağlığı müdürlüğünce gerekçesi belirtilerek teklif edilen ve il halk sağlığı müdürlüğünce uygun görüler yerlerde aktif nöbet tutulabileceği belirtildi. 

Nöbet planlaması yapılırken mümkün olduğunca adli hizmetlerle ilgili nöbetin birleştirilerek yazılmasının istendiği yazıda, Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet verdiği yerlerde hekimlere ayrıca adli nöbet görevi verilmeyeceği kaydedildi. 

Yazıya göre, nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerin toplum sağlığı merkezi başkanları nöbete dahil edilmeyecek. Daha az olan ilçelerin başkanları ise nöbet tutacak.

Mesai saati dışında tutulan nöbetlerde, her kurumun kendi mevzuatına göre hareket edilecek. Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olarak nöbet tutanlar(tutulan nöbete göre icap veya aktif nöbet için belirlenen ücret), 657 Sayılı Kanunun Ek 33. Maddesine göre nöbet ücreti alacak.

Defin nöbetindeki ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler (bilgisayar, yazıcı, şoförlü araç vb) halk sağlığı müdürlüğünce verilecek.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo